Wat doet Unizo-Hasselt nu eigenlijk voor de Hasseltse ondernemer?

Wat doet Unizo-Hasselt nu eigenlijk voor de Hasseltse ondernemer?

Een economisch vitale stad, waar handel en bedrijvigheid floreren, daar heeft iedereen baat bij.

En daar is het UNIZO Hasselt nu net om te doen: een gunstig ondernemersklimaat ontwikkelen en een inspirerende plek voor ontmoeting en samenwerking. De slagkrachtige organisatie geeft mee vorm aan het beleid en is een trefpunt voor àlle ondernemers in alle sectoren. Jong, oud, man, vrouw, zelfstandigen, kmo bedrijfsleiders of vrije beroepen, van (pré)starter tot gevestigde onderneming en groeibedrijf.

Wat betekent dat precies ?

In de eerste plaats: opkomen voor uw belangen. Overleggen en uw stem laten klinken bij de organen die het beleid bepalen. Naast die kernopdracht geven we volop kansen om uw zakelijk netwerk uit te bouwen, organiseren we professionele informatiesessies en zetten we acties op het getouw die ondernemen in onze gemeente bevorderen.

Netwerken en contacten leggen zijn belangrijk.

Lid zijn van UNIZO Hasselt kan ook business opleveren. De regelmatige activiteiten en bijeenkomsten zijn de ideale gelegenheid om collega ondernemers te ontmoeten, kennis en ervaringen te delen, informeel van gedachte te wisselen. Kortom alles wat nodig is om een professioneel netwerk uit te bouwen en zaken te doen.

Contacten leggen is belangrijk. Net als bijblijven en de kennis en expertise vergroten. Dat kan via infosessies, workshops en bedrijfsbezoeken die we organiseren.

Belangenbehartiging door ruimte, begrip en erkenning te creëren voor de zelfstandige ondernemers.

Of het nu gaat om bereikbaarheid en parkeergelegenheid, beschikbaarheid en kwaliteit van ruimte om te ondernemen, het aanscherpen of juist beperken van regels, dienstverlening op maat van de ondernemer, wisselwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven: het zijn allemaal thema’s waar UNIZO Hasselt een actieve rol in speelt.

Concreet gebeurt dat door lobbyen, informeren, motiveren, inspireren en het stimuleren van samenwerkingsverbanden. Anders gezegd: het draagvlak vergroten door met doeltreffende actie en een krachtige aanwezigheid de besluitvorming te beïnvloeden bij overheid, sociale partners, media en publieke opinie.