Belangenbehartiging

Belangenbehartiging door ruimte, begrip en erkenning te creëren voor de zelfstandige ondernemers.

Of het nu gaat om bereikbaarheid en parkeergelegenheid, beschikbaarheid en kwaliteit van ruimte om te ondernemen, het aanscherpen of juist beperken van regels, dienstverlening op maat van de entrepreneur, wisselwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven: het zijn allemaal thema’s waar UNIZO Groot-Hasselt een actieve rol in speelt.

Concreet gebeurt dat door lobbyen, informeren, motiveren, inspireren en het stimuleren van samenwerkingsverbanden. Anders gezegd:  het draagvlak vergroten door met doeltreffende actie en een krachtige aanwezigheid de besluitvorming te beïnvloeden bij overheid, sociale partners, media en publieke opinie.